Detta är en mycket kortfattad guide till hur du väljer ut ditt billjud och skall endast ses som riktlinjer och ingen exakt vetenskap. Om du är osäker över något bör du kontakta oss eller söka vidare på internet.

1. Huvudenhet

Börja med att välja en huvudenhet med de funktioner du vill ha. Med eller utan CD? DVD? USB? Bluetooth för musikstreaming? Handsfree? Navigation?

Tänk på att den inbyggda förstärkarens effekt nästan alltid anges väldigt generöst. 4x50W angiven effekt brukar vara närmare 4x25W effekt den klarar av att leverera under en längre tid, även om det här skiljer sig mellan modeller och tillverkare. Om du skall spela riktigt hög musik som låter bra rekommenderar vi alltid någon form utav extra förstärkare (slutsteg). Om du skall ha in en baslåda skall du alltid ha ett slutsteg, då bas är mer effektkrävande än diskant.

Om du skall koppla in slutsteg bör du även kontrollera antalet lågnivåutgångar, så du har en utgång till varje kanal på slutsteget/slutstegen. Detta gör att du lättare kan hantera hur högt olika högtalare skall spela och på så sätt få ett balanserat ljud i bilen. Många slutsteg har även utgångar som du kan använda för att koppla flera slutsteg efter varandra, men detta minskar dina inställningsmöjligheter.

En stark signal på lågnivån minskar risken för störningar, men har i övrigt inget med ljudkvalitén att göra. För större byggen med mycket effekt rekommenderar vi att du tittar på våra huvudenheter som har 4V eller mer i spänning.

2. Högtalare och basar

För det första; gå inte efter Watt MAX eller Watt PEAK. Detta visar bara hur mycket effekt en högtalare klarar av i någon eller några få sekunder. Jämför istället Watt RMS (eller konternuelig effekt) vilket visar hur mycket effekt en högtalare klarar under en längre tid.

Tänk ut vart du får plats med högtalarna i bilen och, om det finns möjlighet, bygg en liten låda till varje högtalare för att maximera dess effekt. En högtalare kommer att klara av mer effekt (och spela högre) utan att låta dåligt om den sitter i en tät låda. En bashögtalare bör alltid sitta i en låda!

3. Slutsteg

Ett slutsteg har oftast från en (monoblock) till fem kanaler. Oftast kan man dessutom brygga kanaler, vilket innebär att du använder två kanaler till en högtalare. Detta ger mer effekt, men något försämrad ljudkvalité. Generellt sett så behöver du en kanal för varje högtalarposition:

Kanal 1: Vänster fram
Kanal 2: Höger fram
Kanal 3: Vänster bak
Kanal 4: Höger bak
Kanal 5: Baslåda

Detta är oavsett hur många högtalare du vill ha på varje position (t.ex två basar). 

Åter igen så är max-effekten nästan alltid irrellevant. Titta på RMS-effekten och försök matcha med dina högtalare så nära som möjligt. En högtalare kan spela bra även med ett slutsteg (eller en huvudenhet) som ger mindre Watt, men för att utnyttja högtalarna maximalt bör de matcha. Har du ett för svagt slutsteg är dessutom risken stor att man höjer för mycket, vilket leder till störningar som är ett mycket effektivt sätt att döda högtalare på! Ett slutsteg som producerar fler Watt än högtalaren klarar av är i sig ingen fara, men HÖJ ALDRIG SÅ MYCKET ATT HÖGTALARNA LÅTER DÅLIGT! Det är då de går sönder. Punkt.

Nästa knepiga punkt är Ohmen, motståndet i högtalarna. Som du säkert har sett så har olika högtalare olika Ohm-tal och slutsteg är stabila ner till ett visst Ohm. För att göra det enkelt så är Ohm motstånd. Ju lägre Ohm desto mindre motstånd gör högtalarna. Om en högtalare ligger på 4 Ohm skall du därför se till att titta på effekten slutsteget lämnar i 4 Ohm. Kontrollera även att slutsteget klarar av den Ohm högtalararen har, du skall alltså inte försöka driva en 1Ohms bas med ett steg som är stabilt ner till 2 Ohm.

4. Baslådan

Det finns tre olika typer av baslådor.

Sluten låda
Den här typen av låda är lättast att bygga, minst känslig för hur stor lådan är och lämpar sig till de flesta typer av musik.

Portad låda
Mer avancerad att bygga. Ger ökad effekt om den är rätt byggd, men minskad och t.om katastrofal effekt om den är felbyggd.

Bandpasslåda
Svårast att bygga och mest känslig för felberäkningar men samtidigt mest effektiv om den är byggt korrekt.

Generellt sätt så bör en baslåda placeras med högtalarna och/eller eventuella portar bakåt i en bil för bästa ljud. Undantagen är cupébilar, där man oftast får bäst resultat med högtalarna placerade mot ryggstödet, dock med ett visst mellanrum.

En baslådas utformning är ett så pass stort kapitel att vi inte kommer att gå in närmare på det i den här artikeln, men om du har köpt en bashögtalare av oss och är osäker på hur du skall bygga din låda, tveka inte att kontakta oss för att få hjälp!

5. Ström

Det här är förmodligen det viktigaste kapitlet av alla! För att kunna utnyttja din ljudanläggning till max och för att minska risken för förstörda slutsteg och högtalare skall man alltid se till att slutstegen får tillräckligt med ström. Använd aldrig för smala kablar och se till att ha säkring på alla pluskablar!

Blinkar lamporna när du spelar musik innebär det att du har för dåligt med ström och du riskerar att förstöra din ljudanläggning. Se till så generator och batterier är kraftfulla nog för din ljudanläggning. Kontakta oss för mer information på ämnet.